Onze ervaring

Ontdek hoe onze strategische adviezen hebben bijgedragen aan het succes van onze klanten.

Duurzaam groeien

Het bedrijf had de sterke ambitie om uit te breiden naar het buitenland, en vroeg hierbij om om ondersteuning. Aan de hand van diverse interviews met experts uit de markt en uitgebreid deskresearch, onder andere bestaande uit rapportenonderzoek en het doen van casestudies, is er een duidelijk plan geformuleerd om deze doelstelling te realiseren.

Gewoon een model

Een klant zocht een manier om te beoordelen bij welke potentiële ontwikkellocaties hij de grootste kans van slagen had. Door onderzoek te doen naar diverse criteria is er een toekomstbestendig beoordelingsmodel ontwikkeld, waarmee ontwikkellocaties op de relevante criteria automatisch worden beoordeeld en met elkaar worden vergeleken

Een afbeelding van een groeiend jong plantje in een gloeilamp, een illustratie voor een jonge-start-up

Oog op de toekomst

Een stichting met grote maatschappelijke impact wilde inzicht in welke uitdagingen en veranderingen zij de komende jaren kan verwachten. Met onderzoek naar de dynamische omgevingsfactoren is er een tastbaar advies geformuleerd met betrekking tot het tienjarenplan van de stichting.

Een Nederlands bedrijf zat in de knel met de positionering van haar nieuwe dienst. Op basis van uitgebreid onderzoek naar de behoeftes van potentiële afnemers zijn klantsegmenten in kaart gebracht, en is er na aanvullend onderzoek een concreet advies opgeleverd over hoe het bedrijf hier effectief op in kan spelen.