Oog op de toekomst

De situatie

Een stichting met grote maatschappelijke impact stond voor een grote uitdaging met het opstellen van een toekomstvisie in een complexe omgeving met veel belanghebbenden.

De complicatie:

De tijd ontbrak om gedetailleerd onderzoek te doen naar omgevingsfactoren en wat er de volgende jaren kon worden verwacht qua ontwikkelingen. Ook behoefte de organisatie een externe visie op vraagstukken omtrent crowd-control en veranderende wetgeving.

Het vraagstuk:

De stichting had meer informatie nodig om tot een 10-jarenplan te komen. Hiervoor was meer informatie nodig over toekomstige macro factoren omtrent mobiliteit, ruimtelijke vormgeving en andere omgevingsfactoren om te beoordelen of de huidige opzet nog haalbaar is.

De aanpak:

Door een grondige stakeholder-analyse die zowel bestond uit het afnemen van interviews bij verschillende belanghebbenden als het doen van een documentenanalyse omtrent veranderende wetgeving hebben we een duidelijk advies kunnen uitbrengen.

Het resultaat:

Eerst is de context van de stichting uitgebreid in kaart gebracht aan de hand van het DESTEP-model, en is er een diepgaande analyse uitgevoerd van de verschillende stakeholders.

Vervolgens is er na een tussentijdse terugkoppeling besloten om het onderzoek te focussen op de twee grootste uitdagingen voor de stichting. Deze uitdagingen lagen op het gebied van crowdcontrol en veranderende wetgeving omtrent duurzaamheid.

Met de resultaten van dit verdiepende onderzoek zijn er concrete stappen geformuleerd die de stichting diende te nemen om om te kunnen gaan met deze uitdagingen en de toekomstbestendigheid van de stichting te verbeteren.